Uw administratie op één plek

De afdeling ‘Administratie’  zorgt voor heldere en informatieve facturatie naar uw klanten. U draagt uw administratie eenvoudig over aan uw accountant middels audit files en krijgt snel inzicht in kosten, opbrengsten en voorraden. Ook is er de mogelijkheid voor bulkfacturatie voor bijvoorbeeld lig- en stallingsgelden.

Onze boekhoud module bevat alle standaard mogelijkheden zoals;
 • Debiteuren
 • Crediteuren
 • Kas
 • bank
 • Winst & verlies
 • Indirecte bank import bankafschriften

Voordelen

 • Geen externe maar eigen boekhouding
 • Ms Word compatible tekstverwerker
 • SEPA incasso en telebankieren
 • Verslaglegging met 5 jaars vergelijking
 • Geen externe licentiekosten

Nieuw in versie 6

Om uw kosten in de hand te houden is er nu de budgetteringstool. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze budgetten toekennen aan diverse onkosten- en opbrengstenplaatsen in uw bedrijf.

Optimaliseer je bedrijfsvoering

Onze software is al vele jaren een standaard in diverse branches en functioneert bij honderden van uw collega’s, waardoor praktijkoplossingen snel in de software opgenomen worden.

Neem contact op